Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola
Még ennyi van a nyári szünetig

eroszakmentes_iskola

IMG_1122 másolata

hatartalan-logo-5a

uj_szechenyi_1

ujszterv1k

ujszterv2k

H
Kedves Érdeklõdõ Olvasóink!
 

A kompetencia ismeretet, készséget és attitûdöt (beállítódást) foglal magába, és a különbözõ képességek, készségek fejlesztését jelenti, mindenekelõtt a rugalmasság, az önálló tanulás, a kreativitás, az alkalmazkodóképesség, az együttmûködési és kommunikációs képesség, valamint az információs technológia alkalmazásának képességét.

DSCF3758

A kompetencia alapú oktatás nagy elõnye, hogy a tanár munkájának középpontjában a diákok erõsségeinek hangsúlyozása áll, melyhez szükséges a tanulók empatikus megértése. Hiszünk abban, hogy a tanulók képesek maguktól tanulni, és a tudás egy részét maguktól megszerezni. Itt a tanulás nem más, mint minden tanulónál az önmaga szintjéhez képest történõ fejlõdés.
A kompetencia alapú oktatás lényege, hogy:
– a tanár a tudásnak nem kizárólagos birtokosa
– a tanár nem elõad, hanem segít, irányít, esetleg megfigyel
– a tudás, ismeret egy részét a tanulók maguk szerzik meg, amihez új módszerekkel ismerkednek meg, rendszeresen használják az internetet és mennek könyvtárba. Ennek köszönhetõen mindaz, amit megtanultak, jobban megmarad.
– nem tankönyvet tanítunk, hanem képességeket és készségeket fejlesztünk
– a frontális oktatás háttérbe szorul, helyette az „egyedül, kettesben, együtt” elvét alkalmazzuk, illetve csoportokban dolgozunk. Az elsõ egy kooperatív tanulási tevékenység, amely lehetõvé teszi, hogy a diákok elgondolkodjanak az adott témán vagy problémán, és párjuk segítségével megfogalmazzák véleményüket. A másodiknál új módszereket, ötleteket használunk. A motiváló erõ a feladatok újszerû megközelítésében, a megoldási módszerek változatosságában rejlik valamint abban, hogy a tanulók ugyanúgy felelõsek egymás tanulási eredményéért, mint a sajátjukért.
Fontos még, hogy a természetismeret, valamint a mûvészetek tantárgyak oktatása tantárgytömbösítés keretében valósul meg. A tantárgytömbösítés a tanárai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje. Itt az adott tantárgy vagy mûveltségi terület tanárai foglalkozásait a tanítási hetekre nem egyenletesen elosztva, hanem ciklikusan, egy-egy idõszakra összevonva szervezzük meg.
A kompetencia alapú oktatáshoz hozzátartozik még a témahét és a projekthét.
Témahét: ez a tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája, amikor az adott témát a diákok 3-5 tanítási napon, iskolai, esetenként iskolán kívüli helyszíneken, változatos tevékenységtípusok és sokszínû módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel.
Projekthét: ez egy, kettõ, esetleg három hetes is lehet. Ilyenkor a gyerekek nem a szokásos tantárgyak és órarend szerint tanulnak. Célunk a megszerzett tudás gyakorlati, komplex alkalmazása. Ez nemcsak tanulási technika, hanem a megismerésnek olyan formája, amely az egész személyiséget mozgósítja.A projekthét alatt a tanulók csoportjai egy kitûzött célt valósítanak meg, melynek végére produktumot állítanak elõ tanáraik segítségével.
DSCF3757

alulra_kicsi