Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola
Még ennyi van a nyári szünetig

eroszakmentes_iskola

IMG_1122 másolata

hatartalan-logo-5a

uj_szechenyi_1

ujszterv1k

ujszterv2k

H

cerka-vonal2

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!”

mese

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja.

A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé.

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja.

Országosan a népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg.

Iskolánkban ebben a tanévben az 1-2. évfolyam tanulói népmeseválogatást néztek az iskola könyvtárában, a 3-4. évfolyam tanulói népmesék olvasásával emlékeztek Benedek Elek születésnapjára és a népmesékre.

Egyre több mesehallgató tapasztalja, hogy a meséknek kortól függetlenül helye van az életünkben. Aki elfelejtette, hogy felnőttként is szüksége van a mesékre, a gyerekekért újra előveszi, megéli a varázslatot, talán vissza is talál hozzá.

cerka-vonal2

A Költészet Napja alkalmából ellátogatott az iskolánkba Pécsi Ildikó Színművésznő és tanulóinkkal közösen szavalt verset és balladát. 

12345678

 

cerka-vonal2

Petőfisek Toldi előadása a Városi Könyvtárban. A hatodikos nívócsoport “szegény színházat” játszott, kellék és jelmez nélkül előadták a többieknek Toldi történetét. Az egyik néző gyerek fogalmazta meg milyen volt az előadás: “egyszerűen briliáns”.

t8t7

t6

t5

t4t3

 

 

t2t1

cerka-vonal2

Böde Péter– Vándor Meseíró

Író- olvasó találkozó az iskola könyvtárában az

1-4. évfolyam tanulóinak

 

Tanítási óra Hétfő 2015.11.09. Kedd 2015.11.10. Szerda 2015.11.11.
2. 2.A 3.C 2.B
3. 1.A 3.B 4.C
4. 4.A 4.B 3.A
5. 1.B 1.C 2.C

 

Böde Péter meseíró

2015.11.09-én, 11.10-én és 11.11-én

13 -17 óra között árusítja mesekönyveit

az iskola földszinti zsibongójában!

A Vándor Meseíróról a www.vandormeseiro.hu oldalon lehet olvasni!

cerka-vonal2

Az iskola könyvtárából a 2015/16. tanévben kölcsönözhető tankönyvek jegyzéke

Kötelező olvasmányok: 1- 8. évfolyam – 1-10 példányban

Matematika feladatok gyűjteménye 5-8. évfolyam számára – 20 példányban

Nemzetiségi tankönyvek: 1- 8. évfolyam – a létszámnak megfelelően

Ének tankönyv: 6, 7. évfolyam a létszámnak megfelelően

Erkölcstan tankönyv: 5, 7. évfolyam a létszámnak megfelelően

cerka-vonal2

Írópalántáink

Októberben pályázatot hirdetett a Főváros Közterület-fenntartó Zrt., mely pályázatra rajzokat, képregényeket, verseket, meséket, novellákat vártak arra vonatkozóan, hogy a kisdiákok hogyan képzelik el a jövőben a hulladékkezelési problémák megoldását.

Iskolánkból az 5.a osztályból Görgei Levente és Komróczki Máté nyújtott be egy-egy pályamunkát. A decemberi díjátadó ünnepségen igazán nagy jutalomban részesültek fáradozásukért: ajándékul kaptak egy könyvet, melyben saját művük szerepelt! Reméljük továbbra is szívesen írnak majd verset és mesét, talán egy napon író válik belőlük!

Sikerükhöz gratulálunk!

cerka-vonal2

Az iskolai könyvtár feladata

 •             -A tanítási és a nevelési tevékenység segítése, mint információs és dokumentumbázis.
 •             -Az iskola olvasás és könyvtár pedagógiai feladatainak szervezése, a megvalósulásában való közreműködés.
 •             -A tanulók önálló ismeretszerzésre nevelése, az információ szerzésének és felhasználásának kialakítása és fejlesztése a könyv-és könyvtárhasználati ismeretek tanításával, a könyvtár használatával.
 •             -A munkaközösségekkel és a vezetőjükkel közösen elkészített könyvtár pedagógiai program feladatainak végrehajtása, a NAT 2012 követelményrendszerének megvalósításának segítése.
 •             -Közreműködik a könyvtár használatára épülő szakórák, foglalkozások ütemezésében, előkészítésében.

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb sajátos feladata az iskolai oktató nevelő munka megalapozása.

Az iskolai könyvtár bemutatása

Az iskolai könyvtár az iskola szervezetében működik. Fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a működtetője Gödöllő Város Önkormányzata. Az iskolai könyvtár felügyeletét és irányítását az intézményvezető látja el, szakmai segítséget a Városi Könyvtár és Információs Központ, a Könyvtáros Tanárok Egyesülete adhat.

Könyvtárunk 120 m2 alapterületű, az olvasótermi rész 28-30 tanuló elhelyezését teszi lehetővé. A könyvári kötetek és a tankönyvek mellett 4 internet elérhetőséggel rendelkező tanulói számítógép és digitális tábla is található a könyvtárban. A könyvtár rendelkezik egy CD lejátszós rádióval.

Az ismeretterjesztő és szépirodalmi, pedagógiai kiadványok száma meghaladja a 6850 darabot. A kölcsönözhető tankönyvek és tanítási segédletek is itt kerülnek elhelyezésre.

A könyvtár felszereltsége lehetővé teszi a könyvtárhasználati és a szaktárgyi órák tartását, amely az éves iskolai munkaterv terv figyelembevételével történik.

A könyvtár helyszíne különböző diák és pedagógus programok lebonyolításának is. Mentoráló intézményi és szakmai programjaink egy részét is itt tartjuk.

Kihasználjuk az olvasóterem adta lehetőséget és diákjaink munkáiból kiállítást, bemutatókat szervezünk. A tehetségek hete rendezvény keretében, itt kerülnek kiállításra a tanulók által készített tárgyak, eszközök.

 

Farkasné Kozma Krisztina

könyvtáros tanár

cerka-vonal2

Könyvtár munkaterv_2015_16

cerka-vonal2

Könyvtári munkaterv

2014/2015. tanév

„Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain és megmutatják, hogy a gondolat több mint az élet szennyes mocsara, a kisstílű nyárspolgárok véd és dac-szövetsége, a mindennapok izzadtságszaga, s a percenként átélt fájdalmak és csalódások szövedéke. Mondhatnám úgy is, hogy csak a műveltség mentheti meg az életünket, hiszen kizárólag a könyvek, a festmények, a szimfóniák, a költemények és a szobrok Sárga Útja vezethet el bennünket a gondolatok örökkévalóságának Smaragdvárosába.” (Varnus Xavér.)

slide1

Cél:

 • -Szolgáltatóképes iskolai könyvtár kialakítása, amely mind szakmai, mind pedagógiai szempontból megfelel a kompetencia alapú oktatásnak és az iskolai közösség minden tagja, számára biztosítja a hozzáférést.
 • -Azoknak a képességeknek és készségeknek a fejlesztése pld. /olvasás- szövegértés, információkeresés, jegyzetelési technikák / amelyek az információs társadalomban is szükségesek.
 • -A kulcskompetenciák fejlesztése: tanulási képesség, az élethosszig tartó tanulás megalapozása, önálló ismertszerzés, munkavégzés képességének kialakítása, ismerethordozók használatára nevelés.
 • -A munkát ne csak és kizárólag elvégzendő feladatnak tekintsék a tanulók, hanem örömmel és élvezettel végezzék a feladataikat.
 • -A hátrányos helyzetű tanulók szocializációjának elősegítése, a tanórán kívüli nevelési programok megvalósításában is nyújtson segítséget a könyvtár.
 • -Együttműködés a könyvtárostanár és a szaktanárok, az osztályfőnökök, a napközis nevelők között, hogy magasabb szinten sajátítsák el a tanulók a szükséges olvasási, tanulási, probléma-megoldási, információs és kommunikációs és technológiai készségeket, képességeket.

Feladat:

 • -A flow élmény megjelenése a könyves környezetben.
 • -A célok egy része a könyv és könyvtárhasználati órákon valósul meg, amelyet a könyvtárostanár tart és a szaktárgyi órákon, amelyet a szaktanár tarthat a könyvtárban a könyvtárostanár közreműködésével.
 • -Alapvető képességek, készségek fejlesztése, használható tudás elsajátítása, egyéni képességek figyelembe vétele.
 • -A 4K elsajátítása.
 • -A kompetencia alapú oktatás, a kulcskompetenciák fejlesztése.
 • -Az ÖKO programok támogatása, a nemzeti hagyományok ápolása, az értékek őrzése.
 • -A tanuláshoz való helyes viszony kialakítása, hatékony tanulási módszerek tanítása, gyakoroltatása.
 • -A pozitív megerősítés fontossága, közösséghez tartozás érzésének tudatosítása.
 • -A szolgáltatások fejlesztése, a könyvtár, mint munkavégzési, tanulási környezet fejlesztése.
 • -Szociális hátrányok csökkentése, viselkedéskultúra, munkamorál fejlesztése. Esélyteremtés.
 • -A könyvtári állomány fejlesztése a Gyűjtőköri Szabályzatban foglaltak alapján, a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével.
 • -A számítógépes tájékoztatás és kölcsönzés kialakítása, működtetése. Az információ szűrése, tudatos médiahasználat.
 • -A könyvtár szakmai kapcsolatainak ápolása, továbbképzések látogatása, pályázatok figyelése.
 • -Együttműködés a Gödöllői Városi Könyvtárral és Információs Központtal, a többi iskolai könyvtárral, a munkaközösség vezetőkkel, a szaktanárokkal, és az osztályfőnökökkel.
 • -A pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése.
 • -A tanórán kívüli programok szervezése, lebonyolítása, felkészítés a vetélkedőkre, versenyekre, mentori feladatok ellátása.

A 2014/15. tanév kiemelt könyvtári feladatai:

 • -A törvényi változásoknak megfelelő működés.
 • -A NAT könyvtárhasználati vonatkozásai, a magyar irodalom és nyelvtan, az informatika tantárgyakban megjelenő könyvtárhasználati órák megtartása a könyvtár pedagógiai programja alapján.
 • -A tankönyvrendelés szükséges módosítása, a tankönyvek kiosztása, normatív igények nyilvántartása.
 • – Pályázatok támogatása, új pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése.
 • –Tanulás módszertani tanácsadás.
 • -A tehetségek gondozása.
 • -Az alapképességek fejlesztése.
 • -A könyvtár széleskörű használata: differenciált házi feladatok, kutatómunka, versenyek.
 • -A digitális taneszközök használatának erősítése.
 • – Együttműködés a munkaközösségekkel az iskolai programok megvalósításában.
 • – Könyvtári eszközökkel bekapcsolódás az iskola, éves keretjátékába.

Ütemterv

Szeptember:

A tankönyvtárba kerülő tankönyvek diák és tanári példányainak az állományba vétele.

Az ingyenes tankönyvi igénylések lezárása.

A kölcsönzés és a szolgáltatások beindítása.

Jelentkezések az országos Könyvmolyképző levelező versenyre. / Jonatán/

Kapcsolatfelvétel a Városi Könyvtárral.

Tájékozódás a könyvtári programokról.

Kapcsolatfelvétel a Városi Múzeummal, Királyi Kastéllyal.

A Népmese Napjára emlékezünk: szeptember 30-án.

Október:

A statisztika elkészítése.

A szaktárgyi és a könyvtárhasználati órák beindítása, szervezési feladatok, időpont egyeztetések.

Az Iskolai Könyvtári Világhónap alkalmából: csatlakozás az országos programhoz.

Kézműves foglalkozás a Forrás szakembereinek segítségével.

November:

A maradék pénzeszközök felmérésével az állomány fejlesztése a Gyűjtőköri Szabályzatnak megfelelően.

Látogatás a városi könyvtárba/ múzeumba. Előzetes egyeztetés alapján az érdeklődő tanulókkal, osztályokkal.

Író-olvasótalálkozó szervezése.

December:

Az AIDS világnapjára emlékezünk.

Készülődés az ünnepekre: Kézműves foglalkozás a Forrás szakembereinek segítségével.

Január:

A félévi beszámoló elkészítése, tapasztalatok egyeztetése a munkaközösségek vezetőivel, az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal a könyvtár látogatottságáról, kihasználtságáról.

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjára.

A kötelező olvasmányokból verseny hirdetése a felső tagozaton.

A normatív tankönyvigények felmérése: az igénylők kiosztása, összegyűjtése.

Február:

A munkaközösségek javaslatainak összegyűjtése az állománygyarapítására vonatkozóan.

Az elkészített tankönyvjegyzék áttekintése, összevetése a Tankönyvtárban lévő könyvekkel.

Kézműves foglalkozás a Forrás szakembereinek segítségével.

Március:

A Petőfi- napok rendezvényeihez való csatlakozás.

A házi és a városi szavalóversenyhez anyaggyűjtés.

Jelentkezés a városi olvasóvetélkedőre.

Látogatás a városi könyvtárban/múzeumba.

Április:

Megemlékezünk a Könyv Napjáról: április 23.

Bekapcsolódás a „Tehetség hete” programba.

A kötelező olvasmányokból hirdetet verseny lezárása. Eredményhirdetés.

Május:

Az Esélyegyenlőség Napjára emlékezünk: május 2.

A Család Nemzetközi Napja: május 15.

Június:

Az ingyenes tankönyvek és a kölcsönzött könyvek visszagyűjtése, különös figyelemmel a végzős diákokra.

Az éves munka értékelése: a könyvtár-pedagógiai munkája, a könyvtárhasználati órák és a könyvtárban tartott szakórák kihasználtsága.

cerka-vonal2

Az iskola könyvtárából kölcsönözhető tankönyvek, oktatási segédletek és kötelező olvasmányok a 2013/14. tanévre

 
 • E. Kastner: Emil és a detektívek
 • E. Kastner: A két Lotti
 • F. Salten: Bambi
 • Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
 • Gárdonyi Géza: Egri csillagok
 • Jókai Mór: A kõszívû ember fiai
 • Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
 • Oxford angol-magyar szótár nyelvtanulóknak
 • Német-magyar/magyar-német gyermekszótár
 • A magyar helyesírás szabályai
 • Matematika Összefoglaló feladatgyûjtemény 10-14 éveseknek
 • Eperjes-Pitrik: Informatika 8. osztály
 • Eperjes-Pitrik: Informatika 7. osztály
 • Negyedik daloskönyvem
 • Második daloskönyvem
 • Elsõ daloskönyvem
 • Második technikakönyvem
 • Elsõ tecnikakönyvem

alulra_kicsi