Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola
Még ennyi van a nyári szünetig

eroszakmentes_iskola

IMG_1122 másolata

hatartalan-logo-5a

uj_szechenyi_1

ujszterv1k

ujszterv2k

H

cerka-vonal2

Tankerületi öko-verseny
 3.-8. évfolyamos tanulók számára

A verseny szervezője: Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola  

(2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály utca 1.)

A verseny célja: Iskolánk 2015-ben sikeresen pályázott és elnyerte az Örökös Ökoiskola címet, ezért folytatni szeretnénk az előző tanévekben elkezdett hagyományos járási programunkat immáron tankerületi szinten.

A versenyen 3.-8. évfolyamos 3 fős csapatok vehetnek részt három kategóriában:

3-4. évfolyam

5-6. évfolyam

7-8. évfolyam

Minden résztvevő iskola kategóriánként maximálisan 3 csapatot indíthat. Természetesen akár csak egy kategóriában is el lehet indulni.

A verseny két fordulóból áll:

1. forduló:

A résztvevő csapatok 2017. február 17.-től tölthetik le iskolánk honlapjáról az első forduló feladatsorát, melyet az erre a versenyre létrehozott e-mail címre (tankerületiokoverseny@gmail.com) kell majd kitöltve visszaküldeni legkésőbb 2015. február 24.-ig.
Az első forduló végeredményét legkésőbb 2017. február 28.-án megtekinthetik honlapunkon.

2. forduló:

Minden kategóriából az első 8 legtöbb pontot szerzett csapatot (Azonos pontszám esetén a visszaküldés időpontja fog dönteni) elhívjuk iskolánkba 2017. március 13.-án 14:00-ra, melynek anyagáról legkésőbb 2017. február 28.-án e-mailben értesítjük az érintett csapatokat.

Nevezési díj: a versenyen való részvétel ingyenes.

Sikeres versenyzést és felkészülést kívánunk!

A feladatlapok itt találhatóak meg:

ökoverseny-1kat    ökoverseny-2kat   ökoverseny-3kat

Király László                                                            Gubáné Csánki Ágnes

ÖKO- munkaközösség vezetője                                                    Intézményvezető

cerka-vonal2

örökös öko iskola Ági

cerka-vonal2

oko_images21

 

Éves munkaterv 2015/16

Célunk: A munkaterv elkészítéséig nem érkezett az Ofi-tól válasz a tavaszi Örökös ökoiskolai pályázatunkra. Abban az esetben, ha később pozitív elbírálásban részesülünk célunk az lesz, hogy maradéktalanul eleget tegyünk ennek a címnek. Azonban ha elutasítják, akkor újra pályázunk.

Feladataink: Teljesíteni a 2012-ben és 2015-ben pályázott és vállalt követelményeket.

Team-ünk tagjai:

 • Király László
 • Magyarossyné Dobiás Judit
 • Király Katalin
 • Verbói Zoltán
 • Párkányi Rita
 • Kovács Viola
 • Zvara Szilvia
 • Kádár Gabriella
 • Széles Lászlóné
 • Katonáné Kiss Györgyi
 • Kovács Gergely

Programjaink:

Szeptember 29.- Autómentes világnap:

Az iskola minden diákjának és tanárának megszervezett program. Azok, akik autó nélkül jönnek reggel iskolába pecsétet kaptak, melyet a nap folyamán összeszámolnak a szervezők.

Október 12. – Állatok világnapja:

Rajzversennyel egybekötött állatszépségversenyt szervezünk a gyerekeknek.

Október – Európai hulladékgyűjtési hét

November – Zöld-forgatag

December 1. – AIDS-ellenes Világnap:

Ezen a napon a nyolcadik osztályosoknak egy kvíz-zel egybe kötött filmvetítés lesz a könyvtárban a témával kapcsolatban.

Január – Járási Öko-versenyünk első fordulója

A járás valamennyi iskolájának kiküldjük a versenyünk felhívását és az első forduló feladatát

Március 5. – Egészség-nap

Március – Petőfi-hét – Járási Öko-versenyünk döntője

A döntőbe az első forduló alapján a legjobb öt csapatot hívtuk el kategóriánként.

Március 21. – Víz világnapja

A diákok plakátokat készítenek.

Április 22. – Föld napja

Aszfaltrajzversenyt szervezünk az alsó évfolyammal és meghívott óvodásokkal.

Május 10. – Madarak és fák napja

Részt veszünk a városi szervezésű Madarak és fák napja rendezvényen.

Gödöllő, 2015. augusztus 31.

Király László

team-vezető

cerka-vonal2

Az ökoiskola címet mi 2009-ben nyertük el először. Azóta úgy szervezzük a tanórákat és tanórán kívüli programokat, hogy ennek a címnek megfeleljünk.

Néhány példa (A teljesség igénye nélkül):

 • Megvalósítottuk iskolánkban a szelektív hulladékgyűjtést
 • Minden évben Egészségnapot tartunk
 • Teremdekorációhoz újrahasznosított hulladékokat használunk fel.
 • Minden évben meghirdetjük a „Végy gondozásba egy virágládát!” akciónkat.
 • Télen madáretetőket helyezünk a környékünkön élő madaraknak.
 • Megvalósítottuk az udvari tantermet.
 • A diákönkormányzatban ökofelelőst választottunk.
 • Minden évben megemlékezünk a takarítás világnapjáról.
 • Minden évben megemlékezünk az autómentes világnapról.
 • Minden évben megemlékezünk a víz világnapjáról.
 • Minden évben megemlékezünk a Föld napjáról.
 • Az utobbi években meghirdettük a Járási ökoversenyünket, melyen számos iskola vesz (visszatérően) részt.
 • Minden évben megemlékezünk a madarak és fák napjáról.

Munkánkat megkoronázva 2012-ben ismételten elnyertük az ÖKOISKOLA címet, és idén újra megpályázzuk, de már az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet.

IMG_0101k1

 

b069k1 IMG_0072k1

Mitõl öko az iskola?
Mit jelent az, hogy ökoiskola?
Az “öko” szócska elõtagként egyre több helyen szerepel. Van mar ökopiac, ökoturizmus, ökogazdálkodás. Ezekben a szószösszetételekben az “öko” szócska mindig arra utal, hogy az tevékenységét olyan módon végzik, hogy közben a lehetõ legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az
Az öko szócska további elõnye az is hogy éppen úgy utalhat az ökonómia tudományára, melyen manapság közgazdaságtant értünk, de eredeti jelentésében a minket körülvevõ világra házunk környékére utal. Az ökoiskolák filozófiája szerint az ökológiai és ökonómiai érdekek összeegyeztethetõk. Az ökoiskola: az ökológia és az ökonómia harmóniája.
Mitõl ökoiskola egy iskola?
Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fõ eszköze. Ehhez a célkitûzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztõ munkájuk során azzal, hogy a jövõ generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvõ állampolgár eszményképét tartják szem elõtt.
Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola mûködtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.
Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.
Mitõl innovatívak az ökoiskolák?
Az ökoiskolák innovativitása három szinten mutatkozik meg: pedagógiai szinten az ökoiskolák:
– a komplex, valós élethez közel álló szituációkat elõnybe részesítik az elõre megtervezett, irányított, tanulási formákkal szemben.
– az egyes tantárgyak felõl a tantárgyközi kérdéskörök felé fordulnak
– a passzív szabály és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet felhasználó, a helyi környezetért való cselekvés közben történõ tudásszerzésre helyezik a hagsúlyt
– a kizárólag felülrõl lefele irányuló (tanártól diákig áramló) kommunikáció helyett figyelembe veszik a gyerekek iskolával, tanítással kapcsolatos nézeteit is.
A társas kapcsolatok szintjén az ökoiskolák törekednek arra,
hogy az iskolába ne magányos tanárok tanítsanak magányos gyerekeket, hanem az egész iskolára jellemzõ legyen a csapatmunka.
– hogy a társas élet szabályai ne elõre meghatározottak legyenek, hanem a diákok felelõs részvételével, tárgyalások során kialakítottak
– hogy az iskola külsõ kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakuljanak, az iskola ne csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezõje is legyen ilyen jellegû kapcsolatoknak.
A technikai/gazdasági szinten az ökoiskolák igyekeznek:
– takarékosan bánni az energiaforrásokkal
– csökkenteni a hulladékok mennyiségét
– az iskola külsõ belsõ környezetét esztétikusan alakítani.

cerka-vonal2

 

Öko-team 2014/15

 

Célunk: tavasszal megpályázni és megnyerni az „Örökös Öko-iskola” címet.

Feladataink: Teljesíteni a 2012-ben pályázott és vállalt követelményeket.

Team-ünk tagjai:

 • Király László
 • Magyarossyné Dobiás Judit
 • Király Katalin
 • Verbói Zoltán
 • Párkányi Rita
 • Kovács Viola
 • Zvara Szilvia
 • Kádár Gabriella
 • Széles Lászlóné
 • Lami Anita
 • Katonáné Kiss Györgyi

 

Programjaink:

Szeptember 29.– Autómentes világnap:

Az iskola minden diákjának és tanárának megszervezett program. Azok, akik autó nélkül jönnek reggel iskolába pecsétet kaptak, melyet a nap folyamán összeszámolnak a szervezők.

Október 3. – Állatok világnapja:

Rajzversennyel egybekötött állatszépségversenyt szervezünk a gyerekeknek.

Október 8. –Egészség-nap

November – Zöld-forgatag

December 2. – AIDS-ellenes Világnap:

Ezen a napon a nyolcadik osztályosoknak egy kvíz-zel egybe kötött filmvetítés lesz a könyvtárban a témával kapcsolatban.

Január – Járási Öko-versenyünk első fordulója

A járás valamennyi iskolájának kiküldjük a versenyünk felhívását és az első forduló feladatát

Március 13.- Járási Öko-versenyünk döntője

A döntőbe az első forduló alapján a legjobb öt csapatot hívtuk el kategóriánként.

Március 21. – Víz világnapja

A diákok plakátokat készítenek.

Április 22. – Föld napja

Aszfaltrajzversenyt szervezünk az alsó évfolyammal és meghívott óvodásokkal.

Május 10. – Madarak és fák napja

Részt veszünk a városi szervezésű Madarak és fák napja rendezvényen.

 

Király László

team-vezető

 

cerka-vonal2

Kedves Olvasóink!

Örömmel számolunk be Önöknek az október 18-án lezajlott egészség napi programunkról.

Beszámoló itt!

egeszsegnap

alulra_kicsi