Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola
Még ennyi van a nyári szünetig

eroszakmentes_iskola

IMG_1122 másolata

hatartalan-logo-5a

uj_szechenyi_1

ujszterv1k

ujszterv2k

H

Projekthetek

Összefoglaló a projekthétről

Iskolánkban már 4. éve hagyomány, hogy nem hétköznapi módon kezdjük el a tanévet, hanem kiválasztunk egy témát és játékos formában jelenítjük meg, dolgozzuk fel. Célunk, hogy a tanulóink könnyedén rázódjanak bele az új tanévbe és megismerkedjenek olyan módszerekkel, amely segítséget ad a tanulásban.

Az idei év témája” Iskolánk a múlt jelen, jövő tükrében”.  Azért választottuk ezt a témát, mert az idei év nagyon kiemelkedő a Petőfisek életében, hiszen 285. évfordulóját ünnepeljük iskolánknak, együtt közösen, kicsik és nagyok egyaránt.

Diákjaink, egész héten, szabadon dolgozhatták fel ezt a témát pedagógusok irányítása mellett.

Az elkészült munkákból kiállítást rendeztünk az Aulában, amely a kedves szülők és a hozzánk ellátogató vendégeink számára is folyamatosan megtekinthető. A hét során a csapatokban együtt dolgozó osztályok elkészítették a csapatnaplót, zászlót, mókás indulókat írtak, üzentek a jövőnek, plakátokat készítettek és végül, de nem utolsó sorban színpadon jelenítették meg iskolánk múltját, jelenét.

A projekthét zárásaként, péntek délután a csapatok felvonultak a zászlóik alatt, elénekelték a csapat indulókat, és színvonalas, vidám műsorokkal szórakoztattak bennünket.

Fontos iskolánk számára, hogy az hozzánk járó gyerekek örömmel kezdjék el a tanévet, és egész évben felidézhessék az együtt megélt, vidám pillanatokat.

Néhány tanulói beszámoló hozzá.

Jó volt a projekthét, mert nem kellett tanulni, és sok jó program volt. Az egész osztály összedolgozott a feladatok megoldásánál. Még ha tanultunk, az is játékosan történt.

Burgmann Bogi 6.a

 

Szuper volt a projekthét. Játékosan tanultunk, sok jó program volt, és összedolgozott az osztály.

Nagy Léna 6.a

 

Projekthét 2015 képek megtekinthetők itt.

 

Prh2

Prh1

 

 

 

 

cerka-vonal2

Kedves Olvasóink!

Figyelmükbe ajánljuk, hogy projekthetünkről képek kerültek fel honlapunkra.

Megtekinthetők a képalbumok között. Rövidesen videó válogatást is látni fognak.

Projekthét 2014 beszámoló és képek, megnézem most!

Jó szórakozást kívánunk hozzá!

cerka-vonal2

Kedves Érdeklődő Olvasóink!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket az iskolánkban lezajlott elsõ projekthét tartalmáról.

Úgy érezzük, és a gyerekek véleménye is ezt támasztja alá, hogy ismét egy sikeres hetet tudhatunk magunk mögött.

A projekthét célja, a tanulók játékos módszerekkel való belerázódása az új tanévbe, a tanulás módszertanának alkalmazása a gyerekek különbözõ tevékenységein keresztül. Megismerik, hogy a tudás megszerzésének sok lehetõsége van, a konkrét tapasztalat szerzés, az alkotó munka, a kézügyesség fejlesztése, a kommunikációs készség fejlesztése, a gondolkodás fejlesztése konkrét tevékenységekkel, és tapasztalás útján is lehetséges.

Speciális órarend alapján fejlõdött a szövegértési kompetenciájuk, a problémamegoldó gondolkodás lehetõsége, és megismerkedhettek Európa, Ázsia, Afrika, Észak-Amerika, Közép-és Dél- Amerika, valamint Ausztrália földrajzi helyzetével, növény-és állatvilágával.

Négy-négy osztály tarozott egy kontinens nevéhez, és igyekeztek minél több ismeretet megszerezni róla. Két tanóra szabad sávjában pedig készülhettek a különbözõ bemutatókra,( tánc, népi játék, helyi jellegzetesség), amelyet a projekthét utolsó napján, pénteken adtak elõ.

A projekt végsõ produktuma egy közös mûsor összeállítása, amelyben egyaránt kiveszi a részét minden tanuló, az általa választott területen.

Kézsültek tablók, amelyek az aulában megtekinthetõk, ppt-k, amelyek felkerülnek honlapunkra.

Köszönjük a szülõk segítségét a szervezésben, köszönjük Vajna István (5.c osztályos apuka) színvonalas elõadását, és mindenkinek a segítségét, aki tartja, hogy gyerekeinknek minél több pozitív élményben legyen részük iskolai programjainkon.

A kompetencia alapú oktatás napjainkban is rendszeresen alkalmazott módszer minden tanítási órán. Egyre megszokottabb, elterjedtebb, és könnyebben kezelhető. A tanulók hozzászoktak a kooperatív technikához, és erősítik egymást a tanulásban.

8b21 olimpia-068_k300

A 2012/2013-as tanév a projektoktatás jegyében indult az olimpiai projekthét programjával.
Tanulóink a tanulásmódszertan új technikája alapján a különböző tanórákon tevékenyen, cselekedtetéssel jelenítették meg az olimpiai játékok lényegét, érdeklődésük szerint maguk választhatták ki a szabad órák kínálata közül a számukra legvonzóbb programot.

A tanulók véleménye szerint ez a tanév indító program körükben nagy sikert aratott.

k_vonal2

A 2009/2010-es tanévben
néhány osztályban bevezetett kompetencia alapú oktatás a 2010/2011-es tanévben már az egész iskolát átfogta.

A kompetencia ismeretet, készséget és attitűdöt (beállítódást) foglal magába, és a különböző képességek, készségek fejlesztését jelenti, mindenekelőtt a rugalmasság, az önálló tanulás, a kreativitás, az alkalmazkodóképesség, az együttműködési és kommunikációs képesség, valamint az információs technológia alkalmazásának képességét.

img27452921 jatek

A kompetencia alapú oktatás nagy elõnye, hogy a tanár munkájának középpontjában a diákok erõsségeinek hangsúlyozása áll, melyhez szükséges a tanulók empatikus megértése. Hiszünk abban, hogy a tanulók képesek maguktól tanulni, és a tudás egy részét maguktól megszerezni. Itt a tanulás nem más, mint minden tanulónál az önmaga szintjéhez képest történõ fejlõdés.
A kompetencia alapú oktatás lényege, hogy:
– a tanár a tudásnak nem kizárólagos birtokosa
– a tanár nem elõad, hanem segít, irányít, esetleg megfigyel
– a tudás, ismeret egy részét a tanulók maguk szerzik meg, amihez új módszerekkel ismerkednek meg, rendszeresen használják az internetet és mennek könyvtárba. Ennek köszönhetõen mindaz, amit megtanultak, jobban megmarad.
– nem tankönyvet tanítunk, hanem képességeket és készségeket fejlesztünk
– a frontális oktatás háttérbe szorul, helyette az „egyedül, kettesben, együtt” elvét alkalmazzuk, illetve csoportokban dolgozunk. Az elsõ egy kooperatív tanulási tevékenység, amely lehetõvé teszi, hogy a diákok elgondolkodjanak az adott témán vagy problémán, és párjuk segítségével megfogalmazzák véleményüket. A másodiknál új módszereket, ötleteket használunk. A motiváló erõ a feladatok újszerû megközelítésében, a megoldási módszerek változatosságában rejlik valamint abban, hogy a tanulók ugyanúgy felelõsek egymás tanulási eredményéért, mint a sajátjukért.
img27452937 img27452953
Fontos még, hogy a természetismeret, valamint a mûvészetek tantárgyak oktatása tantárgytömbösítés keretében valósul meg. A tantárgytömbösítés a tanárai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje. Itt az adott tantárgy vagy mûveltségi terület tanárai foglalkozásait a tanítási hetekre nem egyenletesen elosztva, hanem ciklikusan, egy-egy idõszakra összevonva szervezzük meg.
A kompetencia alapú oktatáshoz hozzátartozik még a témahét és a projekthét.
Témahétez a tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája, amikor az adott témát a diákok 3-5 tanítási napon, iskolai, esetenként iskolán kívüli helyszíneken, változatos tevékenységtípusok és sokszínû módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel.
img27452968 img27452984
Projekthét: ez egy, kettõ, esetleg három hetes is lehet. Ilyenkor a gyerekek nem a szokásos tantárgyak és órarend szerint tanulnak. Célunk a megszerzett tudás gyakorlati, komplex alkalmazása. Ez nemcsak tanulási technika, hanem a megismerésnek olyan formája, amely az egész személyiséget mozgósítja.A projekthét alatt a tanulók csoportjai egy kitûzött célt valósítanak meg, melynek végére produktumot állítanak elõ tanáraik segítségével.
img27453000 img27453015

alulra_kicsi